Програма за прво коло од Фидер (хранилка – метод) Лига 2024 – Трето Коло

23 Апр 2024
263 пати

Фидер Лига 2024 – Трето Коло

 Ревир: Мавровица-Свети Николе

 

 ПРОГРАМА - Саатница:

 

18.05.2024 сабота (неофицијален тренинг)

 

19.05.2024 недела (натпревар)

 

  • до 08:00 –Пристигнување на тамкичарите
  • 08:15-08.30 -Извлекување редослед и стартни места
  • 08:30- ПРВ СИГНАЛ - Пристап во натпреварувачко место
  • 09:10 – ВТОР СИГНАЛ – 5 минути до почетокот на контролата на храната и мамките од страна на судиите
  • 09:15 – ТРЕТ СИГНАЛ - почеток на контролата на храната и мамките од страна на судиите
  • 09:50 – ЧЕТВРТ СИГНАЛ - Почеток на обилно прихранување ( 10 минути )
  • 10:00 – ПЕТТИ СИГНАЛ – Почеток на ловење риба
  • 14:55 – ШЕСТИ СИГНАЛ - 5 минути до крајот на ловење на риба
  • 15:00– СЕДМИ СИГНАЛ – Крај на ловење на риба

 

Натпреварувачите треба да поседуваат спортска легитимација.

 

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време на МРФ

понеделник - петок

07:00 - 15:00