НАТПРЕВАРИ 2015

Почитувани, На 05.04.2015 на езерото Шум се одржа вториот Државен мушичарски куп на Македонија во организација на Македонската Риболовна Федерација. На купот земаа учество 11 натпреварувачи и постигнаа следните резултати: 1 место - Јулио Божиновски од ЗСР Пастрмка - Струга, со 22 уловени риби и вкупно 779 бодови 2 место - Драги Бицески од ЗСР Пастрмка - Струга, со 15 уловени риби и вкупно 519 бодови 3 место - Марјан Сотироски од ЗРСРК Рибар 2011 - Скопје, со 11 уловени риби и вкупно 413 бодови Наградата за најголема риба ја доби Илија Јовановски од ЗСР Пастрмка - Струга за пастрмка со должина од 40 см. Во прилог е галеријата на фотографии од натпреварот. Подетални информации за натпреварот може да добиете…

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

СПОРТСКА СМЕТКА

МРФ Скопје спорт

Ж-сметка: 3000000032550-65

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk