ЛИЧНИ РИБОЛОВНИ ТРОФЕИ

На ден 17.11.2014 година група рекреативни риболовци од Скопје, членови на ЗСРРК „Вардар" и ЗРСРК „Рибар 2011", Марио Пислевски, Александар Миловски и Маријан Ѓорѓиевски, на акумулацијата „Младост" – Велес, на боила арома ананас СОЛАР, излови златен караш со тежина од 1.300 гр. По фотографирањето рибата е безбедно вратена во вода.

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време на МРФ

понеделник - петок

07:00 - 15:00