ЛИЧНИ КАРТИ НА РИБОЛОВНИ ЗДРУЖЕНИЈА

Полн назив на здружението:Здружение спортски риболовен клуб “МРЕНА - 1987“ КРУШЕВОСкратен назив: ЗСРК “МРЕНА - 1987“ - КРУШЕВОМесто: КрушевоАдреса: ул.…
Полн назив на здружението:Здружение за спортско-рекреативен риболовен клуб “РИБОЛОВЕЦ ВАРДАР“ - БРВЕНИЦАСкратен назив: ЗСРРК “РИБОЛОВЕЦ ВАРДАР“ - БРВЕНИЦАМесто: с. Брвеница,…
Полн назив на здружението: Здружение на рекреативни риболовци и екологија спортски клуб „Црна Река" 1929Скратен назив: ЗРРЕСК „Црна Река" 1929Место:…
Полн назив на здружението: Спортско риболовен клуб БИСТРО СтрумицаСкратен назив: СРК Бистро СтрумицаМесто: СтрумицаАдреса: ул. Маршал Тито бб СтрумицаГодина на…
Полн назив на здружението:    СПОРТСКО РИБОЛОВНО ДРУШТВО„ШАРАН“ – МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦАСкратен назив:    СРД „ШАРАН“Место:    МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦААдреса:    Ул. Осоговска бб,  Македонска каменица…
Полн назив на здружението: Здружение спортско риболовно друштво МРЕНА Свети НиколеСкратен назив: СРД МРЕНА Св.НиколеМесто: Свети НиколеАдреса: Вељко Блаховиќ бр…
Полн назив на здружението:    ЗДРУЖЕНИЕ  НА  СПОРТСКИ  РИБОЛОВЦИ„БРЕГАЛНИЦА 2011“ Скратен назив:    ЗСР „БРЕГАЛНИЦА 2011“ Место:    ШТИПАдреса:    Ул. Борис Кидрич  ббДата…
Полн назив на концесионерот:Здружение на риболовци спортски клуб “СВ.СТЕФАН“ ОхридСкратен назив: ЗРСК СВ.СТЕФАН ОхридМесто: ОхридАдреса:  ул. Кеј Маршал Тито бр.120…
Полн назив на концесионерот:Здружение на спортски риболовци “ДОШНИЦА“ Демир КапијаСкратен назив: ЗСР ДОШНИЦАМесто: Демир КапијаАдреса:  ул. Маршал Тито бб Дата…
Полн назив на концесионерот:Друштво за рибарство, земјоделство, производство, трговија и услуги “ФИШНЕТ“ ДООЕЛ СтрумицаСкратен назив: ФИШНЕТ ДООЕЛ СтрумицаМесто: СтрумицаАдреса:  ул.…
Полн назив на здружението:Здружение на ловно риболовно друштво “СТУДЕНЕЦ“ - КончеСкратен назив: ЗЛРД “СТУДЕНЕЦ“ - КончеМесто: КончеАдреса:  2424 Конче, Конче…
Полн назив на здружението:Спортско риболовен клуб “МАМЕЦ“ - ПрилепСкратен назив: СРК “МАМЕЦ“ - ПрилепМесто: ПрилепАдреса:  Илинденска 44-А Дата на регистрација/пререгистрација:…
Полн назив на здружението:Спортско риболовно друштво “ПЕНА“ - ТетовоСкратен назив: СРД “ПЕНА“ - ТетовоМесто: ТетовоАдреса:  Градско пазариште, објект бр.59 Дата…
Полн назив на здружението:Здружение спортско риболовен еколошки клуб “КРАП“ - ВиницаСкратен назив: ЗСРЕК “КРАП“ - ВиницаМесто: ВиницаАдреса:  ул.Борис Кидрич бр.13…
Полн назив на здружението:Здружение спортско риболовен клуб “КЛЕН“ - Македонски БродСкратен назив: ЗСРК “КЛЕН“ - Македонски БродМесто: Македонски БродАдреса:  ул.7-ми…
Полн назив на здружението:Здружение на риболовци спортски клуб “ПАСТРМКА“ - СтругаСкратен назив: ЗРСК “ПАСТРМКА“ - СтругаМесто: СтругаАдреса:  ул.Маршал Тито бр.100…
Полн назив на здружението:Спортско риболовно друштво здружение “БАШ ВАРДАР“ - ГостиварСкратен назив: СРДЗ “БАШ ВАРДАР“ - ГостиварМесто: ГостиварАдреса:  ул.Белградска бр.31,…
Полн назив на здружението:Здружение спортско рекреативен риболовен клуб МРЕНА - Крива ПаланкаСкратен назив: ЗСРРК МРЕНА - Крива ПаланкаМесто: Крива ПаланкаАдреса: …
Полн назив на здружението:ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РИБОЛОВ, ЛОВ И ЕКОЛОГИЈА - СПОРТСКИ КЛУБ КАРП ФИШСкратен назив:    ЗРЛЕ-СК КАРП ФИШМесто:    СтругаАдреса:    с.ЛабуништаДата…
Полн назив на здружението:СПОРТСКО РИБОЛОВНО ЗДРУЖЕНИЕ ЕКОЛОШКИ КЛУБ КОЧАНСКИ РИБАР - КОЧАНИ    Скратен назив:    СРЗЕК КОЧАНСКИ РИБАР - КочаниМесто:   …

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време на МРФ

понеделник - петок

07:00 - 15:00