ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНИ ТЕЛА - КОМИСИИ

01 СУДИСКА

02 НАТПРЕВАРУВАЧКА КОМИСИЈА ПЛИВКА

1.  Лазар Лазаровски
2.  Љупчо Јованов
3.  Мартин Павлов
4.  Горан Тонев
5.  Јане Томов

1.  Васе Здравков
2.  Блаже Николоски
3.  Ѕвонко Лазаревски
4.  Кире Малинков
5.  Марјан Ристиќ
6.  Емил Додевски

03 НАТПРЕВАРУВАЧКА КОМИСИЈА КРАП

1. Александар Миловски
2. Предраг Стојчиќ
3. Перо Стефков
4. Велиан Јагев
5. Мартин Спасовски
6. Влатко Мишев 
7. Даниел Наумовски

04 НАТПРЕВАРУВАЧКА КОМИСИЈА СПИН И МУШИЧКА

1. Сашо Васков 
2. Филип Серафимовиќ
3. Дарко Панов
4. Емил Матовски
5. Давор Јаќимовски

05 РАБОТА СО КАТЕГОРИИ У-15, У-20 И У-25

06 ИНФОРМИРАЊЕ

1. Димче Мајковски
2. Рубин Николоски
3. Горан Димитриевски
4. Марјан Ристиќ

1. Васе Здравков
2. Радован Димитриевски
3. Филип Серафимовиќ
4. Лазар Лазаровски
5. Илија Бојаровски

07 НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

08 ДИСЦИПЛИНСКА

1.  Менче Митковска
2.  Миодраг Пешиќ
3.  Роберт Лазаревски

1.  Роберт Лазаревски 
2.  Ѕвонко Николоски
3.  Боро Богоевски

   

09 ЗАШТИНА НА РИБЕН ФОНД

10 ПРАВНА КОМИСИЈА

1.  Васил Костов
2.  Роберт Лазаревски
3.  Борче Лазаревски
4.  Горан Тонев
5.  Бобан Павловски
6.  Горан Стоименовски
7.  Благе Денковски
1. Филип Серафимовиќ 
2. Предраг Стојчиќ
3. Спасе Симјановски
4. Димче Мајковски

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време на МРФ

понеделник - петок

07:00 - 15:00