Дополна на листа на забрани за 2018 година

05 Окт 2018
1549 пати

ЗАБРАНИ НА РИБОЛОВНИ РЕВИРИ И РИБОЛОВНИ ЗОНИ ЗА 2018 ГОДИНА - ДОПОЛНА

РЕШЕНИЕ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА ЗА РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИТЕ ВОДИ ВО ПЕРИОДОТ НА ПРИРОДЕН МРЕСТ НА РИБИТЕ ЗА 2018 ГОДИНА

 

РИБОЛОВНИ РЕВИРИ

   

РИБОЛОВЕН РЕВИР

КОНЦЕСИОНЕР

ВИД НА РИБА

ПЕРИОД НА ЗАБРАНА

ВАРДАР 1

Гостиварски

СРД„БАШ ВАРДАР‘‘-ГОСТИВАР

 

ПАСТРМКА

 

од 01.10. до 31.01.2019

           ВАРДАР 3

Скопски

ЗССРК„РИБАР 2011‘‘ –

СКОПЈЕ

ПАСТРМКА

од 01.10 до 31.01.2019

СИТЕ ВИДОВИ РИБИ

од 01.10 до 31.01.2019

ЦЕЛОСНА ЗАБРАНА ЗА ДЕЛОТ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР НА РЕКАТА ТРЕСКА ОД БРАНА НА АКУМУЛАЦИЈА МАТКА ДО ВЛИВ НА РЕКА ВАРДАР

ВАРДАР 4

Велешки

 

ЗСР„БАБУНА‘‘- ВЕЛЕС

 

ПАСТРМКА

 

од 01.10 до 31.01.2019

ПЧИЊА 1 Кумановски

ЗСРРК„ПЧИЊА‘‘- КУМАНОВО

 

ПАСТРМКА

 

од 01.10 до 15.02.2019

КРИВА РЕКА 2

Кратовско Кумановски

ЗСРРК„ПЧИЊА‘‘- КУМАНОВО

 

ПАСТРМКА

 

од 01.10 до 15.02.2019

ЦРН ДРИМ 1

Струшки

ЗСРК„ТАСО ДЕ ГАМА‘‘

 

ПАСТРМКА

 

од 01.10 до 28.02.2019

БРЕГАЛНИЦА Винички

ЗСРЕК „КРАП‘‘ ВИНИЦА

ПАСТРМКА

 

од 01.12 до 15.02.2019АКУМУЛАЦИИ


 

РИБОЛОВЕН

РЕВИР

КОНЦЕСИОНЕР

ВИД НА РИБА

ПЕРИОД НА ЗАБРАНА

       АКУМУЛАЦИЈА

ЛИПКОВО

ЛРД„ ШЌИПОЊА‘‘ - ЛИПКОВО

ПАСТРМКА

од 01.10 до 31.01.2019

АКУМУЛАЦИЈА

ШУМ

ЗРЕД ЕЗЕРО 2010 С.ШУМ

         ПАСТРМКА

од 01.10 до 31.03.2019

 

 

ПРЕЗЕМЕТЕ ГО ПРИЛОГОТ:

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

СПОРТСКА СМЕТКА

МРФ Скопје спорт

Ж-сметка: 3000000032550-65

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk