Допис од Агенција за млади и спорт

08 Апр 2024
49 пати
Почитувани,
 
Во прилог ви доставуваме Допис од Агенција за млади и спорт во врска со претстојните натпревари во спортски риболов, како и Одлука на валидниот Управен одбор на Македонска Риболовна Федерација за одложување на сите натпревари до разрешување на настанатата ситуација со Вонредното собрание од 24.12.2023 година, со прилог извадок од Централен регистар на РСМ во однос на валидноста на постоечкиот Управен одбор на МРФ.
Ве замолуваме за трпение и разбирање за настаната ситуација, ќе бидете информирани за продолжување на спортските натпревари веднаш по разрешување на истата.
 
Со почит,
 
Управен одбор
Македонска Риболовна Федерација
ПРЕЗЕМЕТЕ ГО ПРИЛОГОТ:

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време на МРФ

понеделник - петок

07:00 - 15:00